به دختر پنج ساله آشنایمان نگاه می کنم که با گوشی مدل بالای پدرش ور می رود.

پدر و مادرش مانند خیلی از پدر و مادرهای دیگر خوشحال که چنین فرزند باهوش و کنجکاوی دارند، و همچنین فرزندی بسیار آرام و جنتلمن.

نزدیک کودک که می شوم مشاهده می کنم گوشی را از صفر تا صد بلد است و گویی یک فرد بزرگسال است که دارد با گوشی کار می کند.

تشویق های پدر و مادرش هم بیشتر می شود که عجب کودک فوقالعاده ای دارند.

برایم واقعا عجیب است که پدر و مادرها ترجیح می دهند به جای وقت گذاشتن برای فرزند خود و به جایی همراهی کردن او، تمام تلاش خود را معطوف به این کنند که چطور کودک را از سر خود وا کنند.

اینکه یک کودک مدت های زیادی را با گوشی خود  ور برود و از او صدایی در نیاید نشان دهنده این نیست که به به چه کودک با وقار و سر به راهی داریم، بلکه این نشان دهنده یک کودک ناتوان و ضعیف است که قطعا در ادامه زندگی به مشکل بر خواهد خورد.

کودکی که باید وقت خود را با بازی کنار  همسالان خود طی کند و دائم در حال جنب و جوش باشد امروزه متاسفانه زمینگیر شده است و قطعا این ثمره تکنولوژیهای مدرن از قبیل تبلت و گوشی های هوشمند است.

کودک امروزی دغدغه اش دیگر این نیست که چطور مسابقه فوتبال فردا را ببرد بلکه دغدغه اش این است که چطور کلش اف کلنز را در گوشی مادر خود نصب کند و با آن بازی کند.

اینها که گفتم زمانی خیلی فاجعه انگیزتر می شود که در دسترس یک کودک شش تا هفت ساله اینترنت را قرار می دهیم که به نظر من این بیشتر شبیه خیانت است تا دادن خدمات به کودک.

نسل ها هر روز ضعیف تر، لوس تر، پر ادعا تر ، تنبل تر و زیاد خواه تر می شود و دنیا روز به روز بی رحم تر و این می تواند تبدیل به یکی از چالش های اساسی نسل بچه های تبلت به دست و وای فای دار باشد.

کودک امروز بر خلاف آنچه که تصور می شود باهوش تر از کودکان دیروز نیست، بلکه دانسته های آنان کمی اضافه تر شده است ، البته دانسته هایی که دانستن آنها در برخی موارد غیر ضروری و در برخی موارد اشتباه.

من خودم افتخار می کنم به اینکه در دورانی بودم که می توانستم با خاک بازی کنم ، گل کوچیک بازی کنم و شیشه همسایه‌ها رو بشکنم و فرار کنم،  حداقل این فرار کردنها موجب می شد که در سختی های زندگی و جاهای دشوار به جای توقف کردن و درجا زدن ، با مشکلات مثل همان ماجرای شیشه و توپ برخورد کنم و هرجا احساس خطر کردم سریعا ازآنجا فرار کنم. بله این است امتیاز نسل ما نسبت به نسل تبلت بازان