بسم الله الرحمن الرحیم.

استاد دهکردی عزیز که بنده ارادت ویژه ای به ایشان دارم از ما خواست که از نکات حائز اهمیت تکنولوژی و ابزارهای تکنولوژی در زندگی امروز انسان و این که چه نکات مثبتی به همراه خود داشته فکر کرده و راجبش در کلاس گفتگو کنیم.

اصولا من آدم کلی بینی هستم و به جزئیات خیلی بهایی نمی دم و یک پدیده رو در سطح کلان می بینم.

خوب از نظر من نکات منفی این تکنولوژی ها نسبت به نکات مثبت بسیار بیشتر و ملموس تر است.

این تکنولوژی ها فاصله ای بین انسان ها انداخته اند که به هیچ عنوان قابل پر شدن نیست.

ارمغان این تکنولوژی ها ، مرگ، افسردگی، انزوا، ازهم گسیختگی خانواده، فرد گرایی، ظلم، جنگ، غارت و...

مثال می زنم از مادر تکنولوژی ها یعنی برق ، بعد از اونکه جناب ادیسون برق را کشف کرد  خیلی ها می گفتند و هنوز هم می گویند معجزه ای به وقوع پیوست و انسان به گوهری دست یافت که با استفاده از آن می تواند به بالاترین لذت ها و آرزوهایش برسد.

انسان ظاهر بین تنها چیزی که می دید نکات به ظاهر مثبت بود ولی نکات منفی را هیچ توجهی بهش نمی کرد.

خوب نکات منفی چه چیزی بود، می گویم. اولین حادثه برق دامن خود ادیسون را گرفت و این شروعی بر تلفات این معجزه به ظاهر رویایی بود.

برق بعد از کشفش ، کلید صنعت ماشین را روشن کرد ، و بعد از آن بود که جهان از خاک و سبزه و گل خالی شد و جایش شد آهن و فولاد.

محیط زیست اولین قربانی کشف برق بود.

سالانه تعداد بسیاری به دلیل برق برگرفتی کشته یا مجروح می شوند،

گرم شدن کره زمین یکی از مسببان اصلیش برق است.

کشته های بسیار فراوانی که محصولات برقی به همراه خود آورد، بمب ، ماشین ، پراید و...

برق از اصلی ترین متهمان شروع مدرنیته است.

برق اگر روشن کرد نقطه ای را باعثه تاریک شدن بسیاری از نقاط دیگر شد.

شاید ماجرا را تا به حال از این زاویه نگاه نکرده بودید.

اما حقیقت اینست پتانسیل کجکارکرد برق بسیار بیشتر از نکات مثبتش هست.

کلید تمام کشته های رانندگی که اصلی ترین عامل مرگ و میر است برق است.

آری تکنولوژی ها هرچه افزوده تر می شوند خطر مرگ برای انسان بیشتر می شود.

می توانم تمام ابزارهای تکنولوژی را یک به یک نام برده و ثابت کنم که نکات منفی آنها بیشتر از نکات مثبت آنهاست.