این که کلا برای اکثر ایرانی ها امری عادی و طبیعه که با خوندنه یک کتاب احساس می کنند علامه دهر هستند و دیگه همه چیز رو می دونند و از همه چیز باخبرند.

اما این پدیده در سطح روحانیت و طلبه های خودمون به شدت دیده میشه.

طلبه هایی که اگه کلا میزان مطالعه اشون رو روی هم بزاری به اندازه هزار صفحه نمیشه. اونوقت با یک قیافه حق به جانب و پر از غرور تو این توهم هستند که همه چیز پیش اوناست 

طلبه ها بسیار خودشون رو بالا گرفته اند و به خاطر همین دلیل است فاصله مردم با آنها روزبه روز رو به افزایش است.

طلبه ای که گمان کرده با خواندنه دوخط شرح لمعه و قواعد عربی دیگر باید او را حلوا حلوا کنند .

نه برادر من از این خبرا نیست ، از اون توهم بیا بیرون .

چرا این مبحث و گفتم ، الان میگم.

بنده خدا رو شکر تعریف از خود نباشه قریب به اکثر حدیث ها در محور اصول خدا شناسی و توحید رو خوندم و یه جورایی از بر دارم.

من یک شیعه اخباری که مخالف فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی و مدرنیته هستم دارم فعالیت می کنم.بنابراین با طلبه های بسیاری در دانشگاه و در جاهای مختلف بحث و گفتگو می کنم.

باور بفرمائید طلبه هایی که در حد جلبکم فهمی از اصول و اصلا همان فروع هم ندارند.

ولی خوب به هر حال چاره ای نیست گاهی آدم لازم است که وارد بحث شود، حتی اگر این بحث با طلبه ای باشد که هنوز درس های مقدماتی فقه رو هم نخونده.

طلبه هایی که نه از سر دغدغه بلکه از روی جایگاه طلبگی ، مقام و منصب رفته اند حوزه ، پس چیزه عجیبی نیست که در حد جلبک باید رشد کنند و در حد جلبک مردم ما باید بمانند، چون طلبه های ما شوت تشریف دارن.

متاسفانه و صد متاسفانه بلای خود بزرگ بینی در طلبه ها و روحانیون ما بسیار بی داد می کند.

طلبه ای که دوست ندارد با مردم عوام همکاسه شود و با مردم عوام رفت و آمد داشته باشد، چیزه عجیبی نیست که نگاهای مردم به طلبه و روحانیون یک نگاه به شدت منفی شده است.

طلبه ای که فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی و مدرنیته رو وقتی بلد نیست توضیح بدهد چگونه واقعا با من یک ساعت بحث می کند.

طلبه ای که اصلا دغدغه اش این مسائل نبوده چطور می تواند گره از کار بگشاید.

روحانیون در سطح دکترای ما واقعا نوبرن ، بسیار ضعیف از نظر علمی ، غیر منعطف ، و حق به جانب .گویا در طلبه های ما نهادینه شده است این مسئله.

محدود طلبه های خوب هم که یا صدای قویی ندارن یا گمنام هستن.

طلبه واقعی بیشتر از اون که حرف بزنه گوش می کنه.

جامعه روحانیت و طلبه های ما به شدت بی سواد و دگم هستن

و این بیشتر به خاطر نوع آموزش در. حوزه و جذب اشتباه حوزه در دانشجو را می رساند.

از من به شما نصیحت یک آخوند در بحث هیچ موقع عقب نمی کشه، پس خودتونو خسته نکنید.

من ارادت ویژه ای دارم خدمت اون روحانیون و طلبهایی که دغدغه دین و مردم رو دارن و گمنام هستن و اسمی ازشون برده نمیشه

به قولی عرفایی که من قبولشون ندارم ، سلامت در گمنامیست