چرا حق طلاق با مرد هست.

خوب همونطور که می دونید در دین اسلام حق طلاق رو به مرد دادن، «دادن منظور اینکه اسلام داده» و این وسط خیلی حرف و حدیث به وجود اومده.

من می خام با دفاع از این حق ، مقداری هم تبیین کنم ماجرا رو.

تذکر اول، من دارم براساس و چارچوب اسلام حرف می زنم ، بنابراین تنها و تنها در این قالب باید موضوع مرتبط با بحث رو دید.

تذکر دوم، بالاخره هر تفکری و هر قلمی اشتباهاتی یا سو گیری هایی در خود داره و ادعا نمی کنم که همه حرفام درسته، امام معصوم که نیستم.

تذکر سوم، این بحث‌ها برای کسایی که از اساس با دین و احکام اسلام مشکل دارن ، بی فایدست، این مبحث برای کسایی هس که دلایل رو نمی دونن یا هنوز خوب قانع نشدن.

اما برم سراغ اصل مطلب.

ببینید تو چارچوب اسلام ، این مرده که باید کفش آهنی بپوشه و با کلی مکافات بره به خواستگاری یک خانم ، بعد از اینکه خانواده محترم خانم رضایت دادن به ورود مرد برای خواستگاری ، خانواده دختر با کلی دنگ و فنگ و برگزاری جلسات مختلف ، اجازه ازدواج به این مرد رو می دن.

تازه این قسمت خوش بینانه ماجراست ، یعنی بعضا میشه که طرف سرگردون تو رفت و آمده و آخرشم جواب رد می شنوه.

خوب خانواده رضایت می دن ، خانم هم رضایت می دن و حالا جور هندوستان شروع میشه.یعنی در اسلام تمام وظایف و مخارج ازدواج به عهده مرده.

مرد باید به مهریه بعضا جانکاه تن بده ، جهیزیه رو تماما متقبل بشه، خرج عروسی و مخلفات عروسی هم که به کنار.

و مرد با هزار بدبختی خانم رو به خونه بخت می بره که کلی برای جور کردنه این خونه بخت بدبختی کشیده.

حالا در چارچوب اسلام، زن تو خونه میشینه و هیچ وظیفه و مسئولیتی نداره، نه کار منزل ، نه وظیفه پخت و پز و نه هیچ وظیفه ای.

حتی می تونه از مرد برای کار منزل و کارای خودش مستخدم بگیره.

زن نفقه میگیره و حتی برای شیر دادنه بچه هم می تونه در چارچوب اسلام تقاضای پول کنه.

تکرار می کنم در چارچوب اسلام همه اینا وظیفه مرده.

حالا اینکه ما بیایم حق طلاقم به زن بدیم دیگه ، مرد رو تحقیر کردیم.

از طرفی دیگه زن یک موجود به شدت احساسی هس و سر کوچک ترین مسائل می تونه تصمیمات احساسی غیر قابل پیش بینی بگیره.

خلاصه اینکه مرد به دلایل بالا و به دلیل اینکه برای به دست آوردن خانم و این زندگی سختی های زیادی کشیده ، قدر زندگی رو بیشتر می دونه و در مشکلات منطقی تر تصمیم می گیره.

البته در موارد ضروری اسلام برای زن حق طلاق رو محفوظ داشته.

بنابراین حق طلاق برای مرد رو به رسمیت بشناسید.