تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پر شده است از سوپر استارهای زنه مد و تبلیغات.

یعنی وقتی ما تبلیغی را که در آن یک زن می تواند بی ربط ترین سوژه به آن باشد را از زن استفاده می کنیم، باید اذعان کنیم که زن در تبلیغات ما یعنی «ابزار».

ابزاری که تنها و تنها برای دیده شدنه تبلیغ به کار گرفته شده است و کاربرد دیگری ندارد.

اینکه این زنان به شکل فوقالعاده ای خوش سیما و دلفریب هستند ، دلیلش بر می گردد به تعریف شدنه بسیار سطحی ونازله زن موفق در تجارت و تبلیغات.یعنی یک زنه موفق در عصر مدرن و تجاری امروز، زنی هست که شیک ترین و برند ترین لباس ها را می پوشد و خوش استایل ترین بدن را هم دارا است.

تلویزیون جمهوری اسلامی، که ادعاهای عجیب و غریب دارد ، باید ازش سوال شود که چرا زن درون آن آنقدر سطحی و نازل بیان و معرفی می شود.

من اصلا کاری به رسانه‌های جهانی و خارجی ندارم، چرا که زن در آن رسانه ها به شکل سخیف و حقیرانه ای دیده می شود، حرف من با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست.

تجمعات بسیار زیادی بین زنان در سراسر کشورها برگزار شده است که از زن در تبلیغات و رسانه استفاده ابزاری و سواستفاده شده است و باید از این کار جلوگیری شود.حالا تلویزیون جمهوری اسلامی تازه افتاده است در مسیره استفاده ابزاری کردن از زن و سواستفاده از آن.

ما در تلویزیون شاهده مانکن ها و مدل هایی هستیم که به صورت فزاینده ای تعداد آنان در تبلیغات و حتی غیر تبلیغات افزوده شده است.مدل های زنی که آنچنان ایده آل هستند که ندیدنشان به منزله از دست دادنه یک فیلم سینمایی هست.

اما آیا واقعا، زنان اندیشمند ادعا داره وطنی خودمان که ادعاهایشان گوش فلک را کر کرده است، نمی دانند که زن تبدیل به ابزار شده است در تلویزیون، آیا نمی بینند جایگاه زن در تلویزیون ، جایگاهی دون و دور از شان یک زن متشخص است.

گویا این زنان اندیشمند و پر مدعا در باغ اصلا نیستند.

اینکه زنان برند و سوپر مدل در تلویزیون جولان بدهند و ما را سرگرم کنند و مردها را از جاذبه های بدنی و جنسی پنهان خود سیراب کنند و حتی مردان بسیاری را برانگیزانند ، این موفقیت برای زنان نیست ، این یک تحقیر برای زن هست.

زنی که فقط برای اندامش و جسمش مورده استفاده است و مصرفه دیگری ندارد.

البته من مقصر اصلی این پدیده را مدرنیته می دانم.

عصر تجارت و تبلیغ قطعا برای پیشبرد اهداف خود ، اهدافی که برای پیشبرد احتیاج به بهترین ابزارهای تبلیعاتی را دارا هستند همه کار می کند.و چه ابزاری از جذابیت های یک زن مناسب تر .زنی که خود را بسیار ارزان و آسان در اختیار قرار می دهد. مدرنیته، یقینا مسبب اصلی این ماجراست.

ماجرایی که در آن زن جایگاه کاذب کسب می کند ولی در حقیقت، سقوط زن را شاهد هستیم.

نکته اول.تجمع زنان علیه سواستفاده ابزاری زن در رسانه ها را سرچ کنید تا حساب کار دستتون بیاد، من حوصله آمار و آدرس ندارم.

نکته دوم.مردان مدل هم که ازشون سواستفاده میشه کم نیستا.

نکته سوم.تبلیغ رو منحصر در مدرنیته نمی دونم، بلکه میگم عصر سنت جامعه بود و تبلیغ ولی عصر مدرن شد تبلیغ و جامعه.

نکته آخر.صدا و سیما رو تنها مدنظرم نیستا، تمام رسانه‌های جمعی وطنی رو گفتم.