بعد کلی دست دست کردن، گفتم بزار این مطلبو بنویسم.قطعا این مطلب مخالفان بسیاری خواهد داشت،ولی خوب اینا دلیل نمیشه که از گفتنه حرف حقیقت و درست دست بردارم. جناب آقای حکیم ابولقاسم فردوسی کی به شما گفته و کی به شما گفته بود که قلم بردارید و به گمان خودتون زبان پارسی را زنده کنید و مبارزه کنید با زبان بیگانگان از جمله زبان عربی. به طور کاملا صریح و بی پرده میگم که جناب ابولقاسم فردوسی نتنها کارش و حرکتش به هیچ وجح شایسته ستایش و تقدیر نیست، بلکه بسیار کار ناپسند و قبیحی انجام داده است. مبارزه جناب آقای فردوسی با زبان عربی که زبان قرآن و زبان اسلام هست و زبانی که برای یک کشوره مسلمان الزامی و حتمی هست چه سودی برای ما مسلمونا داره، اصلا چه سودی برای ما ایرانی ها داره.اینکه من بیام مثلا به جای شکر بگم سپاس این دقیقا چه تعالی و منفعتی برای من داره. متاسفانه و صد متاسفانه جناب آقای فردوسی با این تفکر غلط و با این حرکت اشتباه خود ضربه ای به اسلام و مسلمین زد که جبرانش بسیار سخت و دشواره. اصلا کسی نیست بیاد بهش بگه مرد حسابی، افسانه سرایی و پرداختن به داستانای صد من یه غاز به مدت سی سال چه سودی داره. اینکه تو بیای از اسطورهای خیالی حرف بزنی که مفت نمی ارزن و قهرمان های واقعی مثله اهل بیت رو فراموش کنی واقعا خیلی بده. متاسفانه زبان عربی به جای اینکه زبان اصلی ما ایرانی ها باشه، زبان به اصطلاح پارسی شده زبان اصلیمون.خیلی از کشورای مسلمون زبونشون عربیه گرچه تو افریقا یا آسیای دور باشن، اونوقت ایران با این همه ادعا زبونش زبون قرآن نیست، واقعا جای خجالت داره. سی سال تلاش بی ثمر، بی فایده و حتی مضر جناب آقای فردوسی نتیجش میشه اینی که هستیم. جاهلیت مگه از این بدتر وجود داره که طرف به زبون آبا اجدادیش بنازه. من اصلا درک نمی کنم، چرا باید زبان فارسی رو پاس بداریم، منفعت، سود، فضیلتش چیه اصلا. بنابراین با اعتراض بسیار نسبت به آقای فردوسی این حرکت ایشون رو بسیار تقبیح می کنم. ما مسلمونیم، مسلمون باید زبونش، زبون قرآن باشه، زبون اسلام باشه، زبون حق باشه، زبونی باشه که براش منفعت و فضیلت داره. نکته اول.حکیم ابوالقاسم فردوسی رو ازش دلخورم، اما کینه و نفرت هرگز. نکته دوم.بعضیا رگ گردنشون پاره نشه صلوات. نکته سوم.من به زبان فارسی یا عربی هیچ افتخاری نمی کنم، من دنبال زبونی هستم که برام منفعت و فضیلت داره. نکته چهارم.من عرب نیستما. نکته آخر.مطلبو با منطق بخونید.