نظم همیشه اصلی ترین عنصر و عامل حیات و پویایی هر جامعه و هر سازمان است.

از نظم است که امور سروسامان می گیرد و می توان روند طبیعی زندگی را طی کرد، نظم برای هر چیزی ضروری است، برای انسان گرفته، تا حیوانات تا ماشین و سازمان.

برهم زدنه این نظم قطعا باعث به وجود آمدنه مشکلات ریز و درشت خواهد شد.

چه کسی است که نداند نظم جهان اجتماعی ما برهم خورده است، نظم انسانی بر هم خورده است و دیگر امور مسیر صحیح خود را پیش نمی رود، من می خواهم از برهم خوردنه نظمی بگویم که شاید پنهانی ترین برهم خوردگی و مخرب ترین نوع از ضد نظام، نظم و امور اجتماعی است.

جابجا شدنه نقش مرد ها با زنان که امروز ما شاهد آن هستیم و این برهم خوردگی هم به سرعت رو به رشدی در حال حرکت است.

شاید بتوان اینگونه این برهم خوردگی را توضیح داد که، همه چیز از آنجایی شروع شد که زنان باسواد شدند و سواد آموزی در میان آنان تبدیل به یک امر طبیعی و حتی یک الزام و جبر شد.

قطعا سواد آموزی برای زنان نتنها هیچ کارکردی ندارد و نخواهد داشت، بلکه بسیار مخرب و اثر سو چه بر خوده جمعیت زنان و چه بر جامعه خواهد داشت.

رشد سواد آموزی کم کم زنان را متوهم کرد که گویی آنها هم می توانند هر آنچه که مخصوص مردان است را به دست بیاورند و می توانند جایگاههایی را که برای آنان نیست و تابه حال وجود نداشته بود را به دست آورند و همچینن برای خود جایگاه جدید بسازند و جایگاه نو تعریف کنند.

اشتباه نکنید، این حقیر هرگز نمی گویم زن باید نادان و جاهل باقی بماند، نه اتفاقا کسب دانش دین و امور دین که به نظر من تنها دانش واقعی و جامع است برای آنها واحب و ضروری است.نهی من از کسب دانشهایی است که زنان را از خانه نشینی و تربیت و همسر قافل می کند.

رشد سواد آموزی برای زنان، قطعا روندش نتنها روبه رشد خواهد بود، بلکه این روند به طور بسیار سرسام آوری در حال افزایش است.

در این نگاهی که من دارم ، در سطح کلان به ماجرا نگاه می کنم و اینگونه نیست که بخواهم به استثنائات بهایی بدهم، منظور آن است که اینکه در مقطعی و در بخشی سواد آموزی برای زنان مفید و برای گوشه ای از این جامعه بزرگ مثمر ثمر باشد، مرا قانع نمی کند که در سطح کلان بخواهم سواد آموزی زنان را دارای کارکرد مثبت ببینم.

اینکه نمی توان جلوی این ساختار را گرفت، حرفی نیست، اما من از خانواده های مذهبی توقع دارم که حداقل آنها زیر بار این ساختار نروند و آنها این ساختار را بشکنند.

جالب است که حدود صد سال پیش در روزگاری نچندان دور زنان سواد آموز ساختار شکن یودند و حالا برعکس شده است.

تجویز من برای مذهبی هاست، برای غیر آنان که حرفی نمی ماند، به نظرم باید مذهبی ها به خود بیایند.

این را هم اضافه کنم که در کشوری همچون ایران است که زنان چنان بی درو پیکر، بدون شایستگی و تنها به دلیل زن بودن و غیره و ذالک که خودتان بهتر از بنده می دانید وارد چرخه کار و رقابت می شوند، البته در جاهای دیگر هم این اتفاق می افتد، اما گویا ایران، کلا جنسش فرق می کند.

والبته زنان سواد دار که در رقابتی بسیار ناجوانمردانه مردان را از گردونه به در می کنند.خودتان که مستحضرید.

سواد آموزی ، از خواندن و نوشتن شروع شد و کم کم سواد در عصر جدید تعریف های جدید تری هم کسب کرد، سواد رسانه ای ، سواد تکنولوژی و ...

من باور دارم که نباید زنان سواد خواندن و نوشتن را یاد می گرفتند، و هنوز هم می گویم زنان نباید نوشتن را یاد بگیرند.

یکی از اصلی ترین و خطرناک ترین آفت های امروز که در جلد یک امر مثبت و با ارزش به آن نگاه می شود، مدرسه ها، آموزشگاه ها و دانشگاههای دخترانه و زنانه است که به خیال خود قصد دارند زنان را برای خود و جامعه شان توانمند کنند،ولی افسوس که برعکس این اتفاق می افتد و زنان نتنها برای خود و  جامعه مفید واقع قرار نمی گیرند، بلکه آنها از مهم ترین دلایل کج کاردی جامعه وارد، این کارزار می شوند و صد البته که خود را هم بسیار رو به زوال می برند.

اینکه امروز و در عصر مدرن ما شاهد آن هستیم که زنان پابه پای مردان در تمام زمینه ها از جمله آموزش دارند پیش می روند، قطعا امری خوشایند نیست، وضع از جایی بدتر می شود که تعداد و کمیت زنان در صف آموزش و پرورش دارد روز به روز بیشتر از مردان می شود و این به نظر من یعنی فاجعه.

اینکه ما شاهد آن هستیم که دانشگاه ها هم دیگر توازنشان به هم خورده است و زنان روز به روز بیشتر از مردان می شوند ، آیا به واقع امری ناخوشایند نیست.

در دانشکده ای که من در آن درس می خوانم و در رشته مورد نظر در صد زنان به مردان نود به ده هست، این یک فاجعه است، نمی دانم چرا سهمیه زنان را محدود نمی کنند.

هرکس گمان کند که من با زنان دشمنی دارم یا علیه آنان می نویسم، باید بداند که سخت در اشتباه است، من از حقیقتی دفاع می کنم که شاید برای خیلی ها ناخوشایند باشد.

خانواده های مذهبی ما هم متاسفانه در این ساختار تزئین شده و شیطانی اسیر شده اند و نفرستادنه دختران خود در مدرسه ها را گویی ترک نماز واجب می دانند، بی خبر از آنکه در یک بازی بسیار فریبنده داخل شده اند که هیچ اختیاری در این بازی از خود ندارند و مانند یک عروسک خیمه شب بازی در دست ساختارهای تحمیل شده مدرنیته می چرخند.

اینکه زنان در جایگاه خود نباشند و مردان هم جایگاه خود را به جبر این ساختارهای منحوس مدرن از دست بدهند قطعا نتیجه اش جز ویرانی در تمام سطوح و ابعاد نیست.

اشتباه نکنید و گول این حرف را که گفته می شود زمانه کنونی با دوران گذشته فرق می کند را نخورید، این حرف به دنبال منفعل نشان دادنه دروغین شما در صورت نپذیرفتنه ساختار های متعفن مدرن است.

زمانه کنونی نو شدنش و تعقیراتش هیچ ربطی به این موضوع ندارد که ما باید ارزش های خود را نیز تعقیر بدهیم.

اینکه گفته می شود عصر امروز عصر اطلاعات و ارتباطات است و باید برای حضور موثر داشتن و حذف نشدن حتما باید در ساختار های تایین شده شرکت کرد، این حرف کاملا باطل است، اینکه اطلاعت حجمش بالا رفته است، اطلاعاتی که دانستنش برای مردان هم چه برسد به زنان هیچ سودی ندارد چه به درد می خورد.

یقینا عصر انباشت اطلاعات بی ارزش به هیچ عنوان نادیده گرفتنشان آسیب و ضرری برای انسان ندارد.

وارد نشدن در معادلات پیچیده و بی ثمر و بی هدف اصلا ما را تبدیل به مهره سوخته نمی کند و نخواهد کرد.

ما با دانشتن قوی ترین ابزار یعنی دین و آنهم دین مبین اسلام و بازهم مذهب تشیع و در دامان اهل بیت بی نیاز از تمام به اصطلاح دانش های روز هستیم، ما مجهز به دانش اهل بیت هستیم و خوب می توانیم در این سردرگمی ها خود را به ساحل نجات برسانیم.

ما می دانیم چگونه فرزند زمانه خویش باشیم.

خلاصه مطلب آنکه زنان به خصوص مسلمانش اگر دراین بازی کثیف مدرنیته و مدرنیزاسیون قرار نگیرد نتنها هیچ چیزی را از دست نداده بلکه خود را از آسیب ها و خطرها حفظ کرده است.

زن نتنها سواد مدرن نیاموختنش برایش عیبی نیست، بلکه برایش حسن هم هست و اتفاقا این سواد آموزی مدرن و این سودای مدرن نتنها فرصت نیست، بلکه تهدید هم هست.

زن دانش دین برایش واجب است و کفایتش هم می کند.دانشی که متعالی ترین و پر سودترین دانش برای زن است.