در شیعه یک فرقه ای است به نام شیخیه، این فرقه که خودرا پیرو مرحوم شیخ احمد احسایی و مرحوم سید کاظم رشتی می دانند عقایدشان تقریبا همان عقاید معروف امامیه هست ولی بعضا اختلافاتی وجود دارد که نمی توان آن را خیلی محل اعتنا قرار داد و اینچنین گفت که از سلک شیعه امامیه خارجن.

این فرقه یک چیزش را می دانم بسیار عالی و صحیح جا افتاده است، آنهم زن و نقش زن در میان آنها است.

و صد البته که زنان این فرقه اثنی عشری بسیار عالی نقش صحیح زن بودن را در مکتب اسلام پیاده می کنند.

باور کنید که هرآنچه را که یک زن باید بداند، بفهمد و انجام دهد را زنان این فرقه انجام می دهند و بسیار جالب آنکه آنها اصلا اهل توجیه و تفسیر روایات نیستن، یعنی هرآنچه را که زنان باید رعایت کنند، رعایت می کنند.

جالب اینجاست که بدانید زنان شیخی طبق شنیده ها و تحقیقات من خودشان بعضا برای شوهرانشان دنبال زن صیغه ای یا دوم می گردن..آیا شگفت انگیز نیست؟

واقعا من که جز تحسین چیزه دیگری نمی توانم کنم.

جالب توجه است واقعا که زنان شیخی کاملا قبول دارند که زن مثلا عقلش پایین تر از مرد است، قبول دارند مردان را برتری بر زنان است، قبول دارند ازدواج مجدد یا متعه حق مرد است و خلاصه آنکه در عمل بسیار بسیار مطابق با الگوی اهل بیت پیش می روند، حال من کاری به مردان آنها ندارم.


زنان شیخی برایشان کاملا نهادینه شده است که چه کنند و چه نکنند، حجاب آنها کامل، معمولا روبنده هم دارند ، بسیار بسیار اهل مهدیه و حسینیه رفتن هستند، نسبت به دیگر شیعیان به شدت باسوادتر هستند و در کل کاملا زنی مطیع و مناسب برای زندگی هستند.

آنقدر زنان شیخی مرا به وجد آورده اند که احساس می کنم، گویا دقیقا آنان همان زنان ذهنی ایده ال من از روایات هستند.

می توانم این ادعا را کنم که آنها زنانی دارند که از خیلی از علمای سرشناس هم باسوادتر و با درایت تر هستند.

به هر حال شیخی ها آنگونه که شنیدم هرگز جلسه های روزانه معرفتی ،مذهبی خودرا ترک نمی کنند.

پس نباید خیلی عجیب باشد میزانه اسلامیت زنانشان این چنین بالا باشد.

البته به هر حال معصوم که نیستند و خاله خانباجی های زنانه هم دارند، اما بسیار کم تر از زنان غیر شیخی.

خلاصه قصد قدیس سازی را ندارم.

اما در کل می توانم این ادعا را کنم که زنان شیخی به واقع الگوی کامل زنان اسلامی و شیعی هستن.

البته من فقط از شیخی های کرمانی مشهد و آنهم از باقریها مطلع هستم و شیخی های ناطقی را خیلی خبر ندارم، شاید آنان هم مانند باقری ها بلکم اسلامی تر باشند، شیخی های آذربایجانی را که کلا بی خبرم.


خلاصه انکه هرکس زنی ایده آل می خواهد برود مشهد و زنه شیخی بگیرد، البته گویا در اصفهان و چند جای دیگر هم شیخی های باقری وجود دارند.

در این دنیایی که زنان مذهبی ما فکرشان واقعا معیوب است، زنان شیخی باقری، به واقع می تواند الگویی مناسب از زنان شیعه باشد.