بسم الله الرحمن الرحیم.

سلام بر همه آنانکه که این نوشته را می خوانند.

این وبلاگ را به خواسته استاد درس تکنولوژی های ارتباطی ساختم و هدف ارائه گزارش هفتگی کلاس ها در آن بود.اما دیدم خوب کمی نوشتن را بلدم و کمی هم دغدغه مند هستم، بنابراین توفیق اجباری شد تا بنویسم.

من در وبلاگ از مدرنیته و سنت می نویسم.

من در این وبلاگ از مبحث زن و حقوق زن می نویسم.

من در این وبلاگ کمی حرف مذهبی و کمی حرف اجتماعی می زنم.

من نه که از سیاست سر در نیارم،نه، بلکه علاقه ای به مبحث سیاست ندارم.

تمام نوشته ها به صورت ذهنی و بدون نگاه کردن حتی به یک کتاب نوشته شده و حاصله تفکرات شخصیه خودم هست.

همین ابتدا خودم می گویم که مخالف مدرنیته هستم و طرفدار سنت.

سنت را بازگشت به مکتب اهل بیت می دانم.

یک نو اخباری هستم با تفکرات مختص به خودم.

هیچ کس برای من بت نیست و هیچ کس رهبر فکری من نیست.تنها رهبران فکری من اهل بیت هستند و قرآن.

در آخر هم بسیار خرسندم که وبلاگ من و این نوشته را خواندید.